Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ hai, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Nghị định mới về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 01/3/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này quy định việc đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác; áp dụng đối với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực nêu trên.

Các thủ tục hành chính được quy định trong Nghị định bao gồm:

- Các thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

- Các thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

- Các thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định quy định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý bao gồm: Bộ Ngoại giao, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Tôn giáo Chính phủ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012 và bãi bỏ Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Xem toàn văn của Nghị định 12/2012/NĐ-CP tại đây./.

Văn phòng Bộ Ngoại giao
 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer