Công cụ làm việc cá nhân


Hãy đăng nhập

Để truy xuất vào phần này của hệ thống, bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập và mật khẩu đúng.

Chi tiết về tài khoản
Tên đăng nhập có phân biệt hoa thường, chắc chắn rẳng Caps Lock không bật.
Chú ý phím CAPS LOCK khi nhập mật khẩu, nếu bạn quên mật khẩu, kích vào đây để nhận lại mật khẩu .
Với chọn lựa 'Lưu lại tên đăng nhập'. Cookie sẽ lưu lại tên đăng nhập của bạn cho những lần sau.

Hãy thoát ra khỏi hệ thống hoặc đóng trình duyệt sau khi kết thúc công việc


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs