Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao
  Trang chủ »  

Thông tin cơ bản về các nước, khu vực và quan hệ với Việt Nam

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với trên 180 nước thuộc tất cả các châu lục và lần đầu tiên trong lịch sử có quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn, các ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tại thư mục này, bạn có thể tra cứu các thông tin cơ bản về những nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam và tóm tắt quan hệ của các nước và khu vực với Việt Nam cùng các tin liên quan.

Danh sách các nước có quan hệ ngoại giao
với nước CHXHCN Việt Nam (tính đến tháng 2/2013)

(Tên nước/Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao)

STATES OF ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM


I- CHÂU Á


01. Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa                                           18.01.1950
       People's Republic of China

02. Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên                               31.01.1950
      Democratic People's Republic of Korea

03. Mông Cổ                                                                           17.11.1954
      Mongolia

04. Cộng hoà In-đô-nê-xi-a                                                        30.12.1955
      Republic of Indonesia

05. Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào                                         05.09.1962
      Lao People's Democratic Republic

06. Cộng hoà Y-ê-men                                                              16.10.1963
      Republic of Yemen

07. Cộng hoà A-rập Xi-ri                                                             21.07.1966
      Syrian Arab Republic

08. Vương quốc Cam-pu-chia                                                    24.06.1967
      Kingdom of Cambodia

09. Cộng hoà I-rắc                                                                    10.07.1968
      Republic of Iraq

10. Cộng hoà XHCN Dân chủ Xri Lan-ca                                      21.07.1970
      Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

11. Cộng hoà Ấn Độ                                                                  07.01.1972
      Republic of India

12. Cộng hoà Hồi giáo Pa-ki-xtan                                                08.11.1972
      Islamic Republic of Pakistan

13. Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét                                            11.02.1973
      People's Republic of Bangladesh

14. Ma-lay-xi-a                                                                           30.03.1973
      Malaysia

15. Cộng hoà Xinh-ga-po                                                             01.08.1973
      Republic of Singapore

16. Cộng hoà Hồi giáo I-ran                                                         04.08.1973
      Islamic Republic of Iran

17. Nhật Bản                                                                             21.09.1973
      Japan

18. Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan                                           16.09.1974
      Islamic Republic of Afghanistan

19. Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nê-pan                                     15.05.1975
      The Federal Democratic Republic of Nepal

20. Cộng hoà Liên bang Mi-an-ma                                               28.05.1975
      Republic of the Union of Myanmar

21. Cộng hoà Man-đi-vơ                                                             18.06.1975
      Republic of Maldives

22. Nhà nước Cô-oét                                                                 10.01.1976
      State of Kuwait

23. Cộng hoà Phi-líp-pin                                                              12.07.1976
      Republic of the Philippines

24. Vương quốc Thái Lan                                                            06.08.1976
      Kingdom of Thailand
25. Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ                                                            07.06.1978
      Republic of Turkey

26. Vương quốc Ha-si-mít Gióoc-đa-ni                                         09.08.1980
      Hashemite Kingdom of Jordan

27. Cộng hoà Li-băng                                                                 12.02.1981
      Libanese Republic

28. Nhà nước Pa-le-xtin                                                             19.11.1988
      State of Palestine

29. Cộng hoà U-dơ-bê-ki-xtan                                                     17.01.1992
      Republic of Uzbekistan

30. Bru-nây Đa-rút-xa-lam                                                           29.02.1992
      Brunei Darussalam

31. Cộng hoà Cư-rơ-gư-dơ-xtan                                                  04.06.1992
      Republic of Kyrgyzstan

32. Vương quốc Ô-man                                                              09.06.1992
      Sultanate of Oman

33. Cộng hoà Ca-dắc-xtan                                                           26.09.1992
      Republic of Kazakhstan

34. Cộng hoà Tát-gi-ki-xtan                                                          14.07.1992
      Republic of Tajikistan

35. Tuốc-mê-ni-xtan                                                                     29.07.1992
      Turkmenistan

36. Cộng hoà A-déc-bai-gian                                                         23.09.1992
      Republic of Azerbaijan

37. Đại Hàn Dân quốc                                                                  22.12.1992
      Republic of Korea 

38. Nhà nước Ca-ta                                                                     08.02.1993
      State of Qatar
39. Nhà nước I-xra-en                                                                  12.07.1993
      State of Israel

40. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất                                    01.08.1993
      United Arab Emirates

41. Vương quốc Ba-ranh                                                              31.03.1995
      Kingdom of Bahrain

42. Vương quốc A-rập Xê-út                                                          21.10.1999
      Kingdom of Saudi Arabia

43. Cộng hoà Dân chủ Ti-mo Lex-te                                               28.07.2002
      Republic Democratic of Timor-Leste

44. Vương quốc Bu-tan                                                                19.01.2012
      Kingdom of Bhutan


II- CHÂU ÂU

45. Liên bang Nga                                                                         30.01.1950
      Russian Federation

46. Cộng hoà Séc                                                                         02.02.1950
      Czech Republic

47. Cộng hoà Xlô-va-ki-a                                                                 02.02.1950
      Slovak Republic

48. Hung-ga-ri                                                                                03.02.1950
      Hungary

49. Ru-ma-ni                                                                                  03.02.1950
      Romania

50. Cộng hoà Ba Lan                                                                     04.02.1950
      Republic of Poland

51. Cộng hoà Bun-ga-ri                                                                  08.02.1950
      Republic of Bulgaria
52. Cộng hoà An-ba-ni                                                                   11.02.1950
      Republic of Albania

53. Cộng hòa Xéc-bi-a                                                                    10.3.1957
      Republic of Serbia

54. Thụy Điển                                                                                11.01.1969
      Sweden

55. Liên bang Thụy Sỹ                                                                    11.10.1971
      Confederation of Switzerland

56. Vương quốc Đan Mạch                                                             25.11.1971
      Kingdom of Denmark

57. Vương quốc Na Uy                                                                   25.11.1971
      Kingdom of Norway

58. Cộng hoà Áo                                                                             01.12.1972
      Republic of Austria

59. Cộng hoà Phần Lan                                                                   25.01.1973
      Republic of Finland

60. Vương quốc Bỉ                                                                         22.3.1973
      Kingdom of Belgium

61. Cộng hoà I-ta-li-a                                                                      23.3.1973
      Republic of Italy

62. Vương quốc Hà Lan                                                                 09.4.1973
      Kingdom of the Netherlands

63. Cộng hoà Pháp                                                                       12.4.1973
      Republic of France

64. Cộng hoà Ai-xơ-len                                                                 05.8.1973
      Republic of Iceland

65. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len                                  11.9.1973
      United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
66. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua                                                    15.11.1973
      Grand Duchy of Luxembourg

67. Cộng hoà Man-ta                                                                    14.01.1974
      Republic of Malta

68. Cộng hoà Hy Lạp                                                                    15.4.1975
      Hellenic Republic

69. Cộng hoà Bồ Đào Nha                                                             01.7.1975
      Republic of Portugal

70. Cộng hoà Liên bang Đức                                                         23.9.1975
      Federal Republic of Germany

71. Cộng hoà Síp                                                                         01.12.1975
      Republic of Cyprus

72. Vương quốc Tây Ban Nha                                                      23.5.1977
      Kingdom of Spain

73. U-crai-na                                                                               23.01.1992
      Ukraine

74. Cộng hoà Bê-la-rút                                                                 24.01.1992
      Republic of Belarus

75. Cộng hoà Lát-vi-a                                                                  12.02.1992
      Republic of Latvia

76. Cộng hoà E-xtô-ni-a                                                               20.02.1992
      Republic of Estonia

77. Cộng hoà Lít-va                                                                     18.3.1992
      Republic of Lithuania

78. Cộng hoà Môn-đô-va                                                              11.6.1992
      Republic of Moldova

79. Gru-di-a                                                                                30.6.1992
      Georgia
80. Cộng hoà Ác-mê-ni-a                                                             14.7.1992
      Republic of Armenia

81. Cộng hoà Xlô-ven-ni-a                                                             07.6.1994
      Republic of Slovenia

82. Cộng hoà Ma-xê-đô-ni-a                                                         10.6.1994
      Republic of Macedonia

83. Cộng hoà Crô-a-ti-a                                                                01.7.1994
      Republic of Croatia

84. Cộng hoà Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na                                          26.01.1996
      Bosnia and Herzegovina

85. Ai-len                                                                                    05.4.1996
      Ireland

86. Mông-tê-nê-grô 04.8.2006
      Montenegro

87. Công quốc An-đô-ra.............................................................. 12.6.2007
      Principality of Andorra

88. Cộng hoà San Ma-ri-nô .................................................         06.7.2007
      Republic of San Marino

89. Công quốc Mô-na-cô                                                              29.11.2007
       Duchy of Monaco

90. Công quốc Lít-ten-xơ-tên                                                       02.7.2008
      Principality of Liechteinsten

III-  CHÂU ĐẠI DƯƠNG


91. Ô-xtơ-rây-li-a                                                                        26.02.1973
      Australia

92. Niu Di-lân 19.06.1975
      New Zealand
93. Cộng hoà Va-nu-a-tu                                                             03.03.1982
      Republic of Vanuatu

94. Nhà nước Độc lập Pa-pua Niu Ghi-nê                                    03.11.1989
      Independent State of Papua New Guinea

95. Cộng hoà Quần đảo Mác-san                                                01.07.1992
      Republic of the Marshall Islands

96. Cộng hoà Quần đảo Phi-gi                                                    14.05.1993
      Republic of the Fiji Islands

97. Nhà nước Độc lập Xa-moa                                                    09.03.1994
      Independent State of Samoa
 
98. Liên bang Mai-crô-nê-xi-a                                                      22.09.1995
      Federated States of Micronesia

99. Quần đảo Xô-lô-mông                                                           30.10.1996
      The Solomon Islands

100. Cộng hoà Nau-ru                                                                21.06.2006
      Republic of Nauru

101. Cộng hoà Pa-lau                                                                18.8.2008
       Republic of Palau

 

IV-  CHÂU MỸ

102. Cộng hoà Cu-ba                                                                  02.12.1960
      Republic of Cuba

103. Cộng hoà Chi-lê                                                                  25.3.1971
      Republic of Chile

104. Ca-na-đa                                                                            21.8.1973
      Canada

105. Cộng hoà Ác-hen-ti-na                                                         25.10.1973
      Argentine Republic
106. Cộng hoà Hợp tác Guy-a-na                                                19.4.1975
      Co-operative Republic of Guyana

107. Liên bang Mê-hi-cô                                                             19.5.1975
      United Mexican States

108. Cộng hoà Pa-na-ma                                                            28.8.1975
      Republic of Panama

109. Gia-mai-ca                                                                         05.01.1976
       Jamaica

110. Cộng hoà Cốt-xta Ri-ca                                                       24.4.1976
       Republic of Costa Rica

111. Cộng hoà Cô-lôm-bi-a                                                          01.01.1979
       Republic of Colombia

112. Grê-na-đa                                                                          15.7.1979
       Grenada

113. Cộng hoà Ni-ca-ra-goa                                                        03.9.1979
       Republic of Nicaragua

114. Cộng hoà Ê-cu-a-đo                                                            01.01.1980
       Republic of Ecuador

115. Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a                                            10.02.1987
       Plurinational State of Bolivia

116. Cộng hoà Liên bang Bra-xin                                                 08.5.1989
        Federative Republic of Brazil

117. Cộng hoà Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-du-ê-la                                 18.12.1989
       Bolivarian Republic of Venezuela

118. Cộng hoà Goa-tê-ma-la                                                       07.01.1993
        Republic of Guatemala

119. Cộng hoà U-ru-goay                                                            11.8.1993
        Republic of Uruguay
120. Cộng hoà Pê-ru                                                                  14.11.1994
        Republic of Peru

121. Bê-li-xê                                                                              04.01.1995
        Belize

122. Cộng hoà Pa-ra-goay                                                          30.5.1995
        Republic of Paraguay

123. Hợp chúng quốc Hoa kỳ                                                     12.7.1995
        United States of America

124. Bác-ba-đốt                                                                         25.8.1995
        Barbados

125. Xanh Vin-xen và Grê-na-din                                                 18.12.1995
        Saint Vincent and the Grenadines

126. Cộng hoà Ha-i-ti                                                                 26.9.1997
        Republic of Haiti

127. Cộng hoà Xu-ri-nam                                                            19.12.1997
        Republic of Suriname

128. Cộng hoà Ôn-đu-rát                                                            17.5.2005
        Republic of Honduras

129. Cộng hoà Đô-mi-ni-ca-na                                                     07.7.2005
        Dominican Republic 

130. Cộng hoà En Xan-va-đo                                                      16.01.2010
        Republic of El Salvador


V-  CHÂU PHI

131. Cộng hoà Ghi-nê                                                                09.10.1958
        Republic of Guinea

132. Cộng hoà Ma-li                                                                  30.10.1960
        Republic of Mali
133. Vương quốc Ma-rốc                                                           27.3.1961
        Kingdom of Morocco

134. Cộng hoà Dân chủ Công-gô                                                13.4.1961
        Democratic Republic of Congo

135. Cộng hoà An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân                              28.10.1962
        People's Democratic Republic of Algeria

136. Cộng hoà A-rập Ai-cập                                                       01.9.1963
       Arab Republic of Egypt

137. Cộng hoà Công-gô                                                            16.7.1964
        Republic of the Congo

138. Cộng hoà Thống nhất Tan-da-ni-a                                       14.02.1965
        United Republic of Tanzania

139. Cộng hoà Hồi giáo Mô-ri-ta-ni                                             15.3.1965
        Islamic Republic of Mauritania

140. Cộng hoà Ga-na                                                                25.3.1965
        Republic of Ghana

141. Cộng hoà Xu-đăng                                                             26.8.1969
        Republic of the Sudan

142. Cộng hoà Xê-nê-gan                                                          29.12.1969
        Republic of Senegal

143. Cộng hoà Dân chủ Xô-ma-li                                                07.6.1970
        Somali Democratic Republic

144. Cộng hoà Ca-mơ-run                                                        30.8.1972
        Republic of Cameroon

145. Cộng hoà Ghi-nê Xích-đạo                                                 01.9.1972
        Republic of Equatorial Guinea

146. Cộng hoà Dăm-bi-a                                                          15.9.1972
        Republic of Zambia
147. Cộng hoà Tuy-ni-di                                                           15.12.1972
        Republic of Tunisia

148. Cộng hoà Ma-đa-gát-xca                                                   19.12.1972
        Republic of Madagascar

149. Cộng hoà U-gan-đa                                                           09.02.1973
        Republic of Uganda

150. Cộng hoà Bê-nanh                                                            14.3.1973
        Republic of Benin

151. Cộng hoà Ghi-nê Bít-xao                                                   30.9.1973
       Republic of Guinea-Bissau
 
152. Cộng hoà Găm-bi-a                                                          30.10.1973
        Republic of Gambia

153. Buốc-ki-na Pha-xô                                                           16.11.1973
       Burkina Faso

154. Cộng hoà Ga-bông                                                           09.01.1975
        Republic of Gabon

155. Cộng hoà Tô-gô                                                               08.02.1975
        Republic of Togo

156. Cộng hoà Ni-giê                                                              07.3.1975
        Republic of Niger

157. Li-bi  .............................................................................15.3.1975
        Libya

158. Cộng hoà Bu-run-đi                                                         16.4.1975
       Republic of Burundi

159. Cộng hoà Mô-dăm-bích                                                    25.6.1975
       Republic of Mozambique

150. Cộng hoà Cáp-ve                                                             08.7.1975
       Republic of Cape Verde
 161. Cộng hoà Ru-an-đa                                                        30.9.1975
        Republic of Rwanda

162. Cộng hoà Cốt-đi-voa                                                        06.10.1975
        Republic of Côte d'Ivoire

163. Cộng hoà Ăng-gô-la                                                        12.11.1975
        Republic of Angola

164. Cộng hoà Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a                            23.02.1976
        Federal Democratic Republic of Ethiopia

165. Cộng hoà Liên bang Ni-giê-ri-a                                          25.5.1976
        Federal Republic of Nigeria

166. Cộng hoà Dân chủ Xao Tô-mê và Prin-xi-pê                       06.11.1976
        Democratic Republic of Sao Tome and Principe

167. Cộng hoà Xi-ê-ra Lê-ôn                                                    24.6.1978
        Republic of Sierra Leone

168. Cộng hoà A-rập Xa-ra-uy Dân chủ                                    02.3.1979
        Sahrawi Arab Democratic Republic

169. Cộng hoà Xây-sen                                                          16.8.1979
        Republic of Seychelles

170. Cộng hoà Dim-ba-bu-ê                                                    24.7.1981
        Republic of Zimbabwe

171. Cộng hoà Sát                                                                05.10.1981
        Republic of Chad

172. Cộng hoà Na-mi-bi-a                                                      21.3.1990
        Republic of Namibia

173. Cộng hoà Gi-bu-ti                                                          30.4.1991
        Republic of Djibouti

174. Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a                                                    20.7.1993
        State of Eritrea
175. Cộng hoà Nam Phi                                                        22.12.1993
        Republic of South Africa

176. Cộng hoà Mô-ri-xơ                                                        04.5.1994
        Republic of Mauritius

177. Cộng hoà Kê-ni-a                                                          21.12.1995
        Republic of Kenya

178. Vương quốc Lê-xô-thô                                                  06.01.1998
        Kingdom of Lesotho

179. Cộng hòa Trung Phi                                                      10.11.2008
        Central African Republic

180. Cộng hòa Bốt-xoa-na                                                    11.02.2009
        Republic of Botswana

 

Tạo bởi admin
Cập nhật 14-08-2013

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer