Công cụ làm việc cá nhân


Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

A. VĂN PHÒNG 

Địa chỉ: 4F AQUA HAKATA, Nakasu 5-3-8, Hakata-ku, Fukuoka-shi, JAPAN 810-0801

Điện thoại: +81 - 92 - 263 - 7668

Fax: +81 - 92 - 263 - 7676

Email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp

Website: www.mofa.gov.vn/vnconsulate.fukuoka

Giờ địa phương so với Việt Nam: +2 giờ

B. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. Bà Nguyễn Phương Hồng, Tổng Lãnh sự
2. Ông Hà Việt Anh, Lãnh sự 
3. Ông Vũ Văn Trường, Lãnh sự
 Tạo bởi quynhphuong
Cập nhật 22-03-2016

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs