Công cụ làm việc cá nhân

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chứcDANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỂU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 

SttHọ và tênNăm sinhTrình độGhi chú
I. Kinh tế xây dựng
1Nguyễn Ngọc Anh1990- Thạc sĩ ĐH Kỹ thuật Giao thông đường bộ Mat-Xco-va, ngành Kinh tế 
2Trần Việt Hà1982- Thạc sĩ ĐH Xây dựng, ngành Kinh tế xây dựng 
3Nguyễn Văn Dương1983- ĐH Xây dựng, ngành Kinh tế xây dựng (VLVH)
- ĐH Giao thông vận tải ngành Xây dựng Cầu - đường.
 
II. Kỹ sư Nước
1Đào Thị Lê Ba1981- ĐH Xây dựng, ngành Môi trường nước - Cấp thoát nước 
III. Kỹ sư xây dựng
1Lê Hoàng Long1988- ĐH Phương Đông, ngành KT Công trình - Xây dựng DD và CN


Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 13-10-2017

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn