Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ bẩy, ngày 19 tháng 01 năm 2019 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Văn bản chỉ đạo điều hành

20-12-2018 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công
29-11-2018 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
01-02-2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao
31-07-2015 Thông báo thời gian có hiệu lực của một số văn bản được ký kết giữa Việt Nam và các nước
08-07-2015 Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
04-02-2015 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31/12/2013
14-01-2015 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các Cơ quan Đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
04-04-2014 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao năm 2014
04-04-2014 Kế hoạch thực hiện luật phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao năm 2014
02-08-2013 Tài liệu phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (phiên bản rút ghọn)
09-06-2013 Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer