Thông cáo của Bộ Ngoại giao về chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

(MOFA) - Nhận lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng sẽ thăm Hàn Quốc với tư cách là khách mời quốc gia của Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc từ ngày 02 - 06/12/2018./.

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn